تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crises

:: ذینفعان (شرکت کنندگان و مخاطبان)


تاکید کمیته علمی همایش بر مشارکت همه افردای است که به نوعی با حوزه و موضوع آموزش الکترونیکی مواجه هستند، اعم از اساتید محترم، دانشجویان گرامی، مدیران و مسئولان حوزه آموزش و کارشناسان صاحبنظر از همه سازمان ها و مرکزا آموزشی دولتی و غیردولتی، شرکت ها و فعالین حوزه کسب و کار یادگیری صنعت یادگیری الکترونیکی

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)