تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crises

:: محورهای همایش


1.     انتقال تجربیات روش های تدریس و تولید محتوا در داخل و خارج از کشور
2.     روش های اثربخش آموزش الکترونیکی
3.     روش های ارزیابی و ارزشیابی کارآی دروس و دوره های الکترونیکی
4.     تجارب برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاه ها
5.    بررسی سامانه های موجود مدیریت یادگیری الکترونیکی و کلاس برخط
6.    مهارت های مورد نیاز دانشجویان برای یادگیری در محیط الکترونیکی
7.    توسعه حرفه ای اساتید دانشگاه در رابطه با تدریس، مدیریت کلاس برخط و آزمون
8.    فرهنگ سازی و توسعه تعاملات صحیح در فضای آموزش های الکترونیکی
9.    موضوعات مرتبط از جمله مباحث مالکیت حقوق معنوی و تجارب مسایل فرهنگی

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)